elden geçirme

elden geçirme

bk. düzeltme.


elden geçirme için benzer kelimeler


elden geçirme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
elden geçirme kelimesinin tersten yazılışı emriçeg nedle diziliminde gösterilir.