eliptik dönüşüm

eliptik dönüşüm İng. elliptic transformation

eliptik dönüşüm için benzer kelimeler


eliptik dönüşüm, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', şeklindedir.
eliptik dönüşüm kelimesinin tersten yazılışı müşünöd kitpile diziliminde gösterilir.