eliptik

eliptik Fr. elliptique

sf. mat. Elips ile ilgili, elips biçiminde olan.


eliptik İng. elliptical

1. Elips biçiminde olma. 2. Lâminası elips şeklinde olan yaprak.


eliptik Osm. kat'ı nakısî

(matematik)


eliptik İng. elliptical

Elips biçiminde olma.


eliptik için benzer kelimeler


eliptik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', 'p', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
eliptik kelimesinin tersten yazılışı kitpile diziliminde gösterilir.