eliptik işlev

eliptik işlev İng. elliptical function

Tümlev sınırlan (…)olmak üzere bir eliptik tümlevin tersi.


eliptik işlev için benzer kelimeler


eliptik işlev, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
eliptik işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi kitpile diziliminde gösterilir.