eliptik koni

eliptik koni İng. elliptic cone

Tabanı bir elips olan koni.


eliptik koni İng. elliptic cone

eliptik koni için benzer kelimeler


eliptik koni, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'i', 'p', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'o', 'n', 'i', şeklindedir.
eliptik koni kelimesinin tersten yazılışı inok kitpile diziliminde gösterilir.