eniyileme yaklaşımı

eniyileme yaklaşımı İng. optimizing approach

eniyileme yaklaşımı için benzer kelimeler


eniyileme yaklaşımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 'i', 'y', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
eniyileme yaklaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalkay emeliyine diziliminde gösterilir.