ensesi kalın

ensesi kalın

sf. 1. Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse). 2. Varlıklı, zengin.


ensesi kalın için benzer kelimeler


ensesi kalın, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'n', 's', 'e', 's', 'i', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'n', şeklindedir.
ensesi kalın kelimesinin tersten yazılışı nılak isesne diziliminde gösterilir.