ertelenmiş üremli borç belgiti

ertelenmiş üremli borç belgiti İng. deferred bond

1. Üremi, belirli bir süre geciktirilen borç belgiti. 2. Üremi belirli bir orana çevrilen borç belgiti.


ertelenmiş üremli borç belgiti için benzer kelimeler


ertelenmiş üremli borç belgiti, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 't', 'e', 'l', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
ertelenmiş üremli borç belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb çrob ilmerü şimneletre diziliminde gösterilir.