üremli borç belgiti

üremli borç belgiti İng. active bond

Çıkarılışından geçerli olmak üzere belirli bir üremle bağımlı borç belgiti.


üremli borç belgiti için benzer kelimeler


üremli borç belgiti, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
üremli borç belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb çrob ilmerü diziliminde gösterilir.