esaslı

esaslı

sf. 1. Köklü, geniş ölçüde etkili, güzel, doğru: “Büyüdüğü vakit de kendisine esaslı bir şey söylenmemiş.” -N. F. Kısakürek. 2. Kuvvetli, etkili: “Annesi ona bağırırken babası da esaslı bir şamar indirdi.” -E. Şafak. 3. zf. Köklü, etkili, güzel bir biçimde, doğru olarak: Konuyu esaslı öğrendi mi?


esaslı için benzer kelimeler


esaslı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'a', 's', 'l', 'ı', şeklindedir.
esaslı kelimesinin tersten yazılışı ılsase diziliminde gösterilir.