miktar esaslı vergi

miktar esaslı vergi İng. specific tax

Matrahı malın özelliğine göre metre, litre, kilogram, ton ya da adet gibi fiziki birim olan vergi. krş. değer esaslı vergi


miktar esaslı vergi için benzer kelimeler


miktar esaslı vergi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 't', 'a', 'r', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'l', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', şeklindedir.
miktar esaslı vergi kelimesinin tersten yazılışı igrev ılsase ratkim diziliminde gösterilir.