değer esaslı vergi

değer esaslı vergi İng. ad valorem tax

Matrahı malın değeri olan ve belirli bir orana göre alınan vergi. krş. miktar esaslı vergi


değer esaslı vergi için benzer kelimeler


değer esaslı vergi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'l', 'ı', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', şeklindedir.
değer esaslı vergi kelimesinin tersten yazılışı igrev ılsase reğed diziliminde gösterilir.