değer esaslı sübvansiyon

değer esaslı sübvansiyon İng. ad valorem subsidy

Devlet tarafından üreticilere mal veya üretim faktörünün değerinin belirli bir oranı olarak verilen sübvansiyon.


değer esaslı sübvansiyon için benzer kelimeler


değer esaslı sübvansiyon, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'l', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'b', 'v', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
değer esaslı sübvansiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisnavbüs ılsase reğed diziliminde gösterilir.