miktar esaslı tarife

miktar esaslı tarife İng. specific tariff

Dışalımı yapılan malların özelliğine göre metre, litre, kilogram, ton ya da adet gibi fiziki birim başına uygulanan tarife. krş. değer esaslı tarife


miktar esaslı tarife için benzer kelimeler


miktar esaslı tarife, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 't', 'a', 'r', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', şeklindedir.
miktar esaslı tarife kelimesinin tersten yazılışı efirat ılsase ratkim diziliminde gösterilir.