miktar esaslı sübvansiyon

miktar esaslı sübvansiyon İng. spesific subsidy

Devlet tarafından üreticilere bir mal veya üretim faktörünün birimi başına verilen sübvansiyon.


miktar esaslı sübvansiyon için benzer kelimeler


miktar esaslı sübvansiyon, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 't', 'a', 'r', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'l', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'b', 'v', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
miktar esaslı sübvansiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisnavbüs ılsase ratkim diziliminde gösterilir.