eşdeğişirlik durağanlığı

eşdeğişirlik durağanlığı İng. covariance stationarity

eşdeğişirlik durağanlığı için benzer kelimeler


eşdeğişirlik durağanlığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'u', 'r', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
eşdeğişirlik durağanlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılnağarud kilrişiğedşe diziliminde gösterilir.