eşlenik asit

eşlenik asit İng. conjugate acid

Bronsted-Lowry bazının proton bağlamış hali; her bazın bir eşlenik asidi vardır.


eşlenik asit için benzer kelimeler


eşlenik asit, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', şeklindedir.
eşlenik asit kelimesinin tersten yazılışı tisa kinelşe diziliminde gösterilir.