eşlenik

eşlenik

sf. mat. Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı).


eşlenik İng. conjugate

Molekül ya da örüt,yapısı içindeki doymamışlık noktaları birbirine bağlanmış olan kimyasal özdek.


eşlenik Osm. müzdevice

(matematik)


eşlenik İng. torque

Mekanikte, bir özeğin çevresinde dönen bir cismin gücüyle bu cismin özeğe olan uzaklığının çarpımı.


eşlenik için benzer kelimeler


eşlenik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
eşlenik kelimesinin tersten yazılışı kinelşe diziliminde gösterilir.