faiz

faiz Ar. f¥¢iø

a. (fa:iz) ekon. 1. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. 2. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.


faiz İng. interest

1. Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi. 2. Fon istem ve sunumunun karşılaşması sonucu oluşmuş fon fiyatı.


faiz Fr. intérêt

(matematik)


Faiz Köken: Ar.

Söyleyiş: (fa:iz) Cinsiyet: Erkek 1. Başarı kazanan. 2. Taşan, coşan.


faiz için benzer kelimeler


faiz, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'i', 'z', şeklindedir.
faiz kelimesinin tersten yazılışı ziaf diziliminde gösterilir.