fiil çekimi eki

fiil çekimi eki İng. ending, termination

Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: || 1. tek. şah. -Dİ-m (bil-di-m), -İm (öğrenci-y-im) 2. tek. şah. -Dİ-n (bil-di-n), -Sİn (öğrenci-sin) 3. tek. şah. -Dİ (bil-di), (öğrenci, öğrenci-dir) 1. çokl. şah. -Dİ-k (bil-di-k), -iz (öğrenciy-iz) 2. çokl. şah. -Dİ-nİz (bil-di-niz), -sİn-İz (öğrenci-sin-iz) 3. çokl. şah. -Dİ-lEr (bil-di-ler -ler, -Dİr-ler (öğrenciler, öğrenci-dirler) vb.


fiil çekimi eki için benzer kelimeler


fiil çekimi eki, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'i', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', ' ', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
fiil çekimi eki kelimesinin tersten yazılışı ike imikeç liif diziliminde gösterilir.