filoksera

filoksera Fr. phylloxéra

a. (filo'ksera, l ince okunur) 1. hay. b. Asma biti. 2. Asma bitinin yol açtığı bağ hastalığı.


filoksera Fr. phylloxéra

(tarım)


filoksera, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'l', 'o', 'k', 's', 'e', 'r', 'a', şeklindedir.
filoksera kelimesinin tersten yazılışı areskolif diziliminde gösterilir.