fırça gibi

fırça gibi

dik, sık ve sert (saç, sakal): “Fırça gibi sert, gür saçları kırlaşıyor.” -M. Ş. Esendal.


fırça gibi için benzer kelimeler


fırça gibi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ç', 'a', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
fırça gibi kelimesinin tersten yazılışı ibig açrıf diziliminde gösterilir.