fırça öz

fırça öz Fr. penicilline

fırça öz için benzer kelimeler


fırça öz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ç', 'a', ' ', 'ö', 'z', şeklindedir.
fırça öz kelimesinin tersten yazılışı zö açrıf diziliminde gösterilir.