fırça izi

fırça izi İng. touch, key

(Resim) Resimde boyalı fırça dokunmaları ile elde edilen ve fırça kıllarının bıraktığı etkiyi taşıyan iz.


fırça izi için benzer kelimeler


fırça izi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ç', 'a', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
fırça izi kelimesinin tersten yazılışı izi açrıf diziliminde gösterilir.