fırça teli

fırça teli İng. brush wire

Fırçalarda kullanılan, sert çelikten yapılmış te!.


fırça teli için benzer kelimeler


fırça teli, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ç', 'a', ' ', 't', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
fırça teli kelimesinin tersten yazılışı ilet açrıf diziliminde gösterilir.