fırça

fırça Rum.

a. 1. Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç: “Yer yer kireç artıkları ve fırça çizgileri duruyor.” -R. H. Karay. 2. mec. Resim yapma sanatı ve biçimi. 3. argo Paylama. 4. mdn. Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası.


fırça Fr. Pinceau
fırça

Topaç.


fırça İng. brush
fırça İng. paintbrush

Dekor boyamada kullanılan at kılından yapılmış araç.


fırça İng. sprag
fırça İng. brush

Metal yüzeyleri fırçalama işinde kullanılan, sert kıl ya da çelik telden yapılmış araç.


fırça Fr. balai

(fizik)


fırça İng. brush

Laboratuvarda tüp ve diğer cam malzemelerin mekanik temizliği için kullanılan malzeme.


Fırça Osm. Süpürge

fırça için benzer kelimeler


fırça, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ç', 'a', şeklindedir.
fırça kelimesinin tersten yazılışı açrıf diziliminde gösterilir.