fırça kenar

fırça kenar İng. brush border

Böbrek epitel hücrelerinin üst yüzeyinde emme yüzeyini genişletmek maksadıyla oluşan, içinde akün filâmentlerinden oluşmuş göbek proteinleri bulunan, böcek Malpighi tüpü hücreleri gibi bazı özel hücrelerde ise içinde mitokondrilerin de bulunduğu, ışık mikroskobunda fırça kenarı görüntüsü oluşturan, muntazam sıralı mikrovillüs denilen parmak şeklindeki katlanmaların oluşturduğu yapı.


fırça kenar için benzer kelimeler


fırça kenar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ç', 'a', ' ', 'k', 'e', 'n', 'a', 'r', şeklindedir.
fırça kenar kelimesinin tersten yazılışı ranek açrıf diziliminde gösterilir.