fizyolojik çözelti

fizyolojik çözelti İng. physiologic solution

Ozmotik basıncı belirli olan bir hayvan grubu kanının, ozmotik basıncına uyan özel bir tuz çözeltisi.


fizyolojik çözelti İng. physiological solution

Osmotik basıncı belirli olan bir hayvan grubu kanının osmotik basıncına uyan özel bir tuz çözeltisi.


fizyolojik çözelti için benzer kelimeler


fizyolojik çözelti, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', şeklindedir.
fizyolojik çözelti kelimesinin tersten yazılışı itlezöç kijoloyzif diziliminde gösterilir.