geçmiş zaman ortacı

geçmiş zaman ortacı İng. post participle

Geçmiş zaman kavramı veren ve ad, sıfat gibi kullanılan ortaç. Türkçede bu ortaç, -dik veya -miş ekleriyle kurulur: Bildiklerinizi anlatın; Tanıdıklarınızı çağırın; Tanıdık adam; Bildik kimse kalmadı; Okuduğum kitap; Yazdığın mektup; Oturduğu ev; Geçmişi saygıyle anıyoruz; Pişmiş aşa soğuk su katma; Bitmemiş Senfoni vb.


geçmiş zaman ortacı için benzer kelimeler


geçmiş zaman ortacı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
geçmiş zaman ortacı kelimesinin tersten yazılışı ıcatro namaz şimçeg diziliminde gösterilir.