gekik azmak

gekik azmak

Çok yiyerek mide şişmek.


gekik azmak için benzer kelimeler


gekik azmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'k', 'i', 'k', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
gekik azmak kelimesinin tersten yazılışı kamza kikeg diziliminde gösterilir.