azmak

azmak, -ğı

(I) a. hlk. 1. Küçük su birikintisi, gölcük. 2. Bataklık.


azmak, -ar

(II) (nsz) 1. Taşkınlıkta ileri gitmek: Çocuklar azdı. 2. Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak: Deniz azdı. 3. Yara, hastalık etkili, tehlikeli duruma gelmek: “Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış.” -A. Haşim. 4. Cinsel duyguları artmak. 5. Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek. 6. Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak: Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır. 7. Bitkiler, aşırı büyümek.


azmak

1. Akarsu kenarlarında yağmurdan sonra tarlalarda, yollarda görülen küçük su birikintisi, gölcük, su toplanan çukurcuk. 2. Bataklık, sazlık, büyük su birikintisi. 3. Akarsuyun denize döküldüğü yer. 4. Kaynak, menba, göze.


azmak

1. Toprak tavını kaybetmek. 2. Ekşimek, tadı bozulmak: Bizim pekmez bu yıl güveçte azmış.


azmak

Oyun, eğlence amacıyla boğuşmak.


azmak

Yolunu kaybetmek, şaşırmak, kaybolmak.


azmak

1. Yoldan çıkmak, sapmak. 2. Aşırı derecede artmak


azmak İng. marsh

1. Küçük su birikintisi, gölcük. 2. Bataklık.


azmak (I)

1. Ark, su cedveli, bir sudan ayrılan kol. 2. Yapışkan çamurlu bataklık.


azmak (II)

1. Bozulmak, fasit olmak, tegayyür etmek. 2. Yolu kaybetmek, yolu şaşırmak. 3. Dalâlete düşmek. 4. Azgınlaşmak.


azmak için benzer kelimeler


azmak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
azmak kelimesinin tersten yazılışı kamza diziliminde gösterilir.