genişletilmiş

genişletilmiş İng. expanded

genişletilmiş için benzer kelimeler


genişletilmiş, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', şeklindedir.
genişletilmiş kelimesinin tersten yazılışı şimlitelşineg diziliminde gösterilir.