genelleştirilmiş en küçük kareler ile genişletilmiş Dickey-Fuller yordamı

genelleştirilmiş en küçük kareler ile genişletilmiş Dickey-Fuller yordamı İng. augmented Dickey-Fuller generalized least squares procedure
genelleştirilmiş en küçük kareler ile genişletilmiş Dickey-Fuller sınaması İng. augmented Dickey-Fuller with generalized least squares test

genelleştirilmiş en küçük kareler ile genişletilmiş Dickey-Fuller yordamı için benzer kelimeler


genelleştirilmiş en küçük kareler ile genişletilmiş Dickey-Fuller yordamı, 73 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'e', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 'i', 'l', 'e', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'D', 'i', 'c', 'k', 'e', 'y', '-', 'F', 'u', 'l', 'l', 'e', 'r', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
genelleştirilmiş en küçük kareler ile genişletilmiş Dickey-Fuller yordamı kelimesinin tersten yazılışı ımadroy relluF-yekciD şimlitelşineg eli relerak küçük ne şimliritşelleneg diziliminde gösterilir.