girim katsayısı

girim katsayısı İng. penetrance coefficient

1. Bir sıvının, ıslattığı bir katı içine sızımının ölçüsü. 2. Bir çekirdek tepkileşiminde gelen parçacığın çekirdeksel erkilden geçebilme olasılığı.


girim katsayısı için benzer kelimeler


girim katsayısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
girim katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak mirig diziliminde gösterilir.