giriş-çıkış güdüm dizgesi

giriş-çıkış güdüm dizgesi İng. input-output control system, IOCS

Giriş-çıkış donanımı üzerinde yapılan işlemlerin yönetimini sağlayan işletim dizgesi bölümü.


giriş-çıkış güdüm dizgesi için benzer kelimeler


giriş-çıkış güdüm dizgesi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', '-', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'ü', 'd', 'ü', 'm', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
giriş-çıkış güdüm dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid müdüg şıkıç-şirig diziliminde gösterilir.