girişik cümle

girişik cümle

a. db. Bir temel cümle ile bir veya birkaç fiilimsiden kurulan cümle, girişik tümce: Koşarak geldi. Öğrenciler sabahleyin koşa koşa okula gidiyorlardı gibi.


girişik cümle

bk. iç içe birleşik cümle.


girişik cümle için benzer kelimeler


girişik cümle, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'c', 'ü', 'm', 'l', 'e', şeklindedir.
girişik cümle kelimesinin tersten yazılışı elmüc kişirig diziliminde gösterilir.