gişe oyunu

gişe oyunu İng. commercial ploy

Kitlenin ilgisini çekmek, kazanç sağlamak amacıyla yazılmış oyun.


gişe oyunu için benzer kelimeler


gişe oyunu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'ş', 'e', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
gişe oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo eşig diziliminde gösterilir.