kapalı gişe

kapalı gişe

zf. sin. ve tiy. Bütün biletleri satılmış bir biçimde.


kapalı gişe İng. full house

Bütün biletlerin satılmış olduğunu bildiren deyim.


kapalı gişe İng. house full, (ABD) full house

Sinema Herhangi bir gösterimin bütün biletlerinin satıldığını anlatır terim.


kapalı gişe İng. house full

Bütün biletlerin satılmış olduğunu bildiren terim.


kapalı gişe için benzer kelimeler


kapalı gişe, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'i', 'ş', 'e', şeklindedir.
kapalı gişe kelimesinin tersten yazılışı eşig ılapak diziliminde gösterilir.