gucüğü dar

gucüğü dar

Sabırsız, söz dinlemeyen.


gucüğü dar için benzer kelimeler


gucüğü dar, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'u', 'c', 'ü', 'ğ', 'ü', ' ', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
gucüğü dar kelimesinin tersten yazılışı rad üğücug diziliminde gösterilir.