hiperbolün odaksal özeliği

hiperbolün odaksal özeliği İng. focal property of a hyperbola

Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıklarının farkı sabit olan noktaların geometrik yerinin hiperbol olma özelliği. Bu sabit noktalar hiperbolün odak noktalarıdır.


hiperbolün odaksal özeliği için benzer kelimeler


hiperbolün odaksal özeliği, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'b', 'o', 'l', 'ü', 'n', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
hiperbolün odaksal özeliği kelimesinin tersten yazılışı iğilezö laskado nülobrepih diziliminde gösterilir.