hiperbolün asimptotları

hiperbolün asimptotları İng. asymtotes to a hyperbola

(...)


hiperbolün asimptotları için benzer kelimeler


hiperbolün asimptotları, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'b', 'o', 'l', 'ü', 'n', ' ', 'a', 's', 'i', 'm', 'p', 't', 'o', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
hiperbolün asimptotları kelimesinin tersten yazılışı ıraltotpmisa nülobrepih diziliminde gösterilir.