hiperbolün odakları

hiperbolün odakları İng. foci of a hyperbola

Hiperbol tanımındaki F ve F' noktaları.


hiperbolün odakları için benzer kelimeler


hiperbolün odakları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'b', 'o', 'l', 'ü', 'n', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
hiperbolün odakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkado nülobrepih diziliminde gösterilir.