hiperbolün köşeleri

hiperbolün köşeleri İng. vertices of a hyperbola

(...)


hiperbolün köşeleri için benzer kelimeler


hiperbolün köşeleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'b', 'o', 'l', 'ü', 'n', ' ', 'k', 'ö', 'ş', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
hiperbolün köşeleri kelimesinin tersten yazılışı ireleşök nülobrepih diziliminde gösterilir.