homojen alan

homojen alan

bk. türdeş alan


homojen alan için benzer kelimeler


homojen alan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
homojen alan kelimesinin tersten yazılışı nala nejomoh diziliminde gösterilir.