homojen denklem

homojen denklem İng. homogeneous equation

1. Homojen bir fonksiyonu sıfıra eşit kılmakla elde edilen denklem. 2. İkinci yanı özdeş olarak sıfır olan cebirsel ya da diferansiyel denklem, homojen diferansiyel denklem.


homojen denklem için benzer kelimeler


homojen denklem, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
homojen denklem kelimesinin tersten yazılışı melkned nejomoh diziliminde gösterilir.