homojen bölge

homojen bölge

bk. türdeş bölge


homojen bölge için benzer kelimeler


homojen bölge, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
homojen bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb nejomoh diziliminde gösterilir.