homojenize süt

homojenize süt İng. homogenized milk

Sütteki yağ globüllerinin vakumlu ortamda parçalanıp daha küçük ölçekli globüllere dönüştürülmesi sonucu elde edilen ve 7 oC’de 48 saatte gözle görünür krema oluşturmayan süt.


homojenize süt için benzer kelimeler


homojenize süt, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'j', 'e', 'n', 'i', 'z', 'e', ' ', 's', 'ü', 't', şeklindedir.
homojenize süt kelimesinin tersten yazılışı tüs ezinejomoh diziliminde gösterilir.