ihracat çarpanı

ihracat çarpanı

bk. dışsatım çoğaltanı


ihracat çarpanı için benzer kelimeler


ihracat çarpanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ihracat çarpanı kelimesinin tersten yazılışı ınapraç tacarhi diziliminde gösterilir.