ihracat kötümserliği

ihracat kötümserliği

bk. dışsatım kötümserliği


ihracat kötümserliği için benzer kelimeler


ihracat kötümserliği, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'k', 'ö', 't', 'ü', 'm', 's', 'e', 'r', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ihracat kötümserliği kelimesinin tersten yazılışı iğilresmütök tacarhi diziliminde gösterilir.