iki oturmaçsal çap

iki oturmaçsal çap Fr. Bis-ischiatique (diamètre)

iki oturmaçsal çap için benzer kelimeler


iki oturmaçsal çap, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'o', 't', 'u', 'r', 'm', 'a', 'ç', 's', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'p', şeklindedir.
iki oturmaçsal çap kelimesinin tersten yazılışı paç lasçamruto iki diziliminde gösterilir.